info@rdawest.org

KONTAKTI

CONTACT

KONTAKTAgjencia për Zhvillim Rajonal AZHR – Perëndim

Qarshia e Gjate Street, nn,

30000 Pejë/Pec


+383(0) 45 301 045

+383(0)39 427 969

info@rdawest.org

www.rdawest.org